Norges Skiforbund, Snøkompetanse.no og Bad, Park og Idrett arrangerer i fellesskap et webinar for alle som er interesserte i snøproduksjon. Webinaret dekker både teori og praksis, og inkluderer innslag fra leverandører og forskjellige typer anlegg i Norge.