Innledning

Et grunnleggende ønske og hovedmål for Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund, sammen med sine mange partnere, er å bidra til at framtidens generasjon har mulighet til å oppsøke snø, og stå og gå på ski selv om den naturlige «villsnøen» bare faller i høyfjellet.

Foto: Sintef

For å muliggjøre dette ønsket ble forskningsprosjektet «Snow for the future» starta i 2017, og spesielt markedsført igjennom Trondheim kommune sin ski-VM søknad. Prosjektet er ledet av SINTEF og NTNU, med finansiell støtte fra Kulturdepartementet. Fase I av prosjektet fokuserte på å kartlegge dagens teknologier for produksjon av kunstsnø (spesielt temperaturuavhengige teknologier), og mulig forbedringspotensial for disse.

Mer og detaljert informasjon om den første fasen av «Snow for the future» prosjektet kan leses i sluttrapporten for fase I.

Fase II av prosjektet ble finansiert i 2019, med mål om å forske fram teknologier som gjør snøproduksjon enda mer energi-effektivt, enklere og rimeligere. Det er deretter et mål å formidle kunnskapen og teknologien som kommer fra prosjektet – og derfor er Snøkompetansesenteret oppretta.

Snøkompetansesenteret er dog bare ett av de mange opprinnelige delmålene for «Snow for the future».

  • Utvikle ny teknologi for effektiv og miljøvennlig temperaturuavhengig snøproduksjon med muligheter for midlertidig lagring i passende tilfeller
  • Øke antall skidager i nærmiljøet og på sentrale arenaer slik at den norske og europeiske skitradisjonen kan bestå og utvikles
  • Øke forutsigbarheten for arrangører, konkurranser og andre aktiviteter som foregår på snø og ski
  • Sikre at ny teknologi er verdiskapende for, og opprettholder og øker interessen og mulighetene til å bruke eller besøke dagens skianlegg, skidestinasjoner og arenaer
  • Etablere en platform for snøkunnskap, Snøkompetansesenteret, både for forskning og praktisk læring, som vil gi varig nytte og effekt både nasjonalt og internasjonalt
  • Generere nye arbeidsplasser og øke befolkningens helse

I fase II er hovedmålet å utvikle ny teknologi for energi-effektiv produksjon av kunstsnø, inkludert snøproduksjon i plussgrader og uavhengig av utetemperaturen.  Prosjektet fokuserer på systemer og løsninger som sikrer en bærekraftig snøproduksjon med et begrenset miljøavtrykk. Varmepumpeteknologi basert på klimavennlige naturlige kjølemedia vil bli utviklet, med fokus på å anvende den kalde siden til snøproduksjon og den varme siden til oppvarmingsformål.

  •  En mulighet er å bruke overskuddsvarmen fra snøproduksjon til oppvarming i nærliggende bygg, svømmehaller, etc. På motsatt vis er det også mulig å utnytte overskuddsvarme fra industrielle prosesser eller fjernvarmeanlegg i varmere perioder av året til snøproduksjon. Et slikt integrert system innbefatter også lagring og gjenbruk av snø.  
  • I et kombinert system for snøproduksjon og utnyttelse av overskuddsvarme blir den produserte kunstsnøen et bi-produkt med minimal bruk av ekstra energi. Dette muliggjør kostnadseffektiv snøproduksjon i bynære områder. En illustrasjon av et integrert system med temperaturuavhengig snøproduksjon, lagring og gjenbruk av snø, og utnyttelse og leveranse av overskuddsvarme er vist i figuren nedenfor.