Granåsen, NM arena for både NM del 1 og NM del 2 i vinter, starter utlegging av løypene.

Utkjøring fra deponi (foto: Helge Johansen)
Snø i løypa før preppemaskinen setter i gang (foto: Helge Johansen)

Granåsen har i flere år lagra snø over sommeren, men har de siste par årene også gjort store investeringer i oppgradering av snøproduksjonsanlegget sitt. Det meste av de planlagte VM 2025 løypene ble oppgradert med et hel-automatisk snøproduksjonssystem i fjor, og ca 1,5 km nye løyper har i år blitt bygd samt dekka med et snøproduksjonssystem bestående av snølanser.

Del av den nye «Litjåsen» løypa (foto: Helge Johansen)

Granåsen er nå utrusta med et moderne hel-automatisk snøproduksjonssystem, og bruker tårnkanoner på stadion, effektive snøkanoner ute i det høyere løypepartiet, og snølanser rundt den nye løypa som ligger lavere og langs et «kuldehøl».