Granåsen Idrettspark har brukt mye ressurser til å utvikle og planlegge hvordan anlegget kan garantere et snøsikkert løypenett og hoppbakker for neste års VM, uavhengig av vær og temperatur.  Det splitter nye anlegget har nå kanskje verdens mest fleksible kombinasjon av snøproduksjonssystemer (inkludert lansesystemer med vann og trykkluft, og viftekanoner med bare vann) og snølager, asfalterte løyper som underlag, samt en dedikert eier/drifter og arrangør som ønsker å vise fram et anlegg og arrangement  i ypperste verdensklasse.  

I hovedtrekk, så var snøplanen (for i år) å lagre ca 40 000 m3 snø som skulle kjøres ut i november og dekke de sentrale løypeseksjonene før kulda kom.  Det moderne snøproduksjonssystemet skulle så stå klart til å produsere snø i andre eksterne deler av løypa og i hoppbakkene i tida før årets verdenscuprenn. Noe av snølagret skulle spares slik at anlegget kunne takle en periode med mildvær like før eller under arrangementet.

Denne senhøsten og førvinteren er og har vært tiden for å teste ut og gjennomføre VM planene, men som så ofte skjer for utendørsanlegg så har været og andre situasjoner gitt både positive og negative overraskelser underveis.

En unormal November

Oktober og november 2023 i Trondheim har vært nye kaldere enn normalt. Plutselig ble det kaldt nok til å produsere snø i flere dager.  I Granåsen måtte snøplanene derfor endres, og snø ble effektivt produsert både før og mens den lagra snøen ble kjørt ut.  Dette skapte både ekstra arbeidspress og utfordringer med utkjøringen.

Men, kulden ga muligheten til å produsere snø der det er vanskelig å komme fram med lastebiler (med lagra snø), så istedenfor for snøplanens dedikerte løypeseksjoner med lagra snø og seksjoner med produsert snø så ble det en god blanding (se kart under).

Utkast av løypene som viser snø kjørt ut fra lager (grønn/gul farge) og produsert snø (blå)

Utkjøringen fra snølagret starta 7. november og ble ferdig 28. november. Det ble brukt 10 lastebiler, 3 traktorer og en hjullaster.  Løypene er nå fra 8 – 10 meter brede og med minst 50 cm snødybde.  Snøproduksjonen i hoppbakkene ble satt I gang tidlig i november, og bakkene åpna for trening allerede 16. november.

Resultatet av den kalde perioden og den effective utkjøringen av snølagret er at anlegget og alle løypene aer klare allerede 2 uker før prøve-VM 15. – 17. desember starter.  Å være i denne situasjonen i slutten av november hav vært nesten utenkelig på samme periode de siste (mange) årene.

Men, en generalprøve som går mye bedre enn forventet må ikke dempe beredskapsplanene for det store VM året 2025.