Jervskogen i Hommelvik utenfor Trondheim planla og installerte sitt snøproduksjonsanlegg i 2014 – 2017.  Her er en beskrivelse over hva, hvordan og med hvilke midler de gjennomførte prosjektet. Andre klubber og små anlegg kan lære mye av deres prosjektledelse og framgangsmåte. Les her.