Klima og miljøendringer som påvirker skiidretten

Følgende tekst er gjengitt fra «Forstudie Hålbar Snohantering/Bærekraftig snøhåndtering» av Peak Region og SIAT-NTNU, finansiert av Interreg Sverige Norge, NTNU samt Länsstyrelsen Jämtlands län.

Pågående klimatförändringar förutses öka den årliga genomsnittstemperaturen, med extra stor uppgång under vintermånaderna vilket resulterar i en minskning av snötäckets djup och varaktighet på de flesta platser (Stocker, 2014). I figur 1 och 2 kan man se att snötäcket i Sverige och Norge redan har börjat minska och kommer att fortsätta att minska kraftigt runt 50% på många platser i slutet av århundradet.

Figur 2a) viser antall døgn med snødekke for referanseperioden 1971-2000
Figur 2b) viser forandring i antall dager med snødekke per år fra referanseperioen til 2071- 2100 for RCP4.5 og c) for RCP8.5

RCP4.5 forutsetter en sakte økning av fururensning til 2050, og medfølgende reduksjon. RCP8.5 forutsetes at “greenhouse” gasser vil fortsette å øke (Hanssen-Bauser et al. 2015)

Detta kommer att påverka vinteraktiviteter och särskilt skidåkning (Füssel, Jol och andra, 2012). Till exempel år 2050 är det förväntat att längden på skidsäsongen i Oslo vill vara halverat i förhållande till 1980 (Iversen et al, 2005). De flesta studier på klimatförändringar och skidåkning visar på en stor minskning av antalet skidåkare i framtiden (Fukushima m fl 2002, Scott och McBoyle 2006). Det er blant annet spådd at halvparten av skianleggene i Østerrike må legges ned innen år 2100 på grunn av snømangel.

Längdskidåkning beskrivs vara än mer känslig för klimatförändringarna (Loomis och Crespi 1999) och effekterna är redan synliga där till exempel 24 av 66 tävlingar i de nordiska skidgrenarna blev inställt pga snømangel i Nord-Tröndelags skidkrets 2014/2015 (Vagle, 2016). Det förväntas dessutom bli en stor minskning av antalet skidåkare och skiddagar per skidåkare i framtiden som ett resultat av klimatförändringar (Pouta, Neuvonen och Sievänen 2009). Vidare förväntas klimatförändringarnas effekter på skidåkningen medföra negativa sociala effekter, minskatvälbefinnande och utarmning av skidåkningstraditionen, samt ekonomiska konsekvenser förturismen (Landauer, Sievänen och Neuvonen 2015).

Klimatförändringarna kommer att påverka både utbudet av skidåkning (skidanläggningarna) och efterfrågan på längdskidåkning (skidåkarna) (Pouta, Neuvonen och Sievänen 2009). Sårbarheten är platsberoende och varierar beroende på var skidåkarna och skidanläggningarna ligger, där platser med redan idag milda vintrar är de mest utsatta (Landauer, Sievänen och Neuvonen 2015). Väl rustade anläggningar kan i framtiden ha en konkurrensfördel gentemot andra anläggningar i andra regioner både nationellt och internationellt. Det finns därför möjligheter för regionen att öka sina marknadsandelar inom vinterturism om man kan hantera snön som resurs på ett bättre sätt.

Kilder:

  • Hanssen-Bauer, Inger et al. Klima I Norge 2100. Rapport. (2015).
  • Füssel, Hans-Martin et al. Climate Change, Impacts and Vulnerability in Europe. Rapport. (2012).
  • Stocker, Thomas, et al. The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Rapport. (2013).
  • Iversen, Trond et al. Norges klima om 100 år, Usikkerheter og risiko. Rapport. (2005).
  • Fukushima, T. et al. Influences of Air Temperature Change on Leisure Industries – Case Study on SkiActivities. Vetenskaplig artikel. (2002.
  • Scott, Daniel, och Geoff, McBoyle. Climate Change Adaptation in the Ski Industry. Vetenskaplig artikel. (2006).
  • Loomis, John, and John Crespi. Estimated Effects of Climate Change on Selected Outdoor Recreation Activities in the United States. Vetenskaplig artikel. (1999).
  • Vagle, Bernhard Haver, Utilization of surplus heat from snow producing machines. Master thesis. (2016).
  • Pouta, Eija et al. Participation in Cross-Country Skiing in Finland under Climate Change: Application of Multiple Hierarchy Stratification Perspective. Vetenskaplig artikel. (2009).
  • Landauer, Mia, Tuija Sievänen, and Marjo Neuvonen. Indicators of Climate Change Vulnerability for Winter Recreation Activities: A Case of Cross-Country Skiing in Finland. Vetenskaplig artikel. (2015).