Ulempen med mange enøkgrep er at de tar tid å gjennomføre – og krever investeringer. Her er likevel noen grep som kan gjøres på kort sikt:

Snøproduksjon og drift

 • Starte snøproduksjon ved litt kaldere temperatur enn tidligere år. Vurder utsatt start av snøproduksjon
 • Kutte snøproduksjon på de mest kostbare timene (produsere for eksempel kun på natt)
 • Preparer med mindre snødybde. Anskaff og bruk snødybdemåler
 • Vurder kritisk hvilke traseer og løyper som må snølegges og prepareres
 • Sett dere inn i nettarifferingen for ditt nettområde. Unngå unødvendig effekttopper, som øker nettleien.
 • Fjern tomgangskjøring av fossile biler

Byggrelaterte tiltak

 • Reduser innetemperatur, særlig i ubrukte bygg og rom
 • Om styrings- og ventilasjonssystem er installert – pass på at det er riktig regulert
 • Bytte ut gamle panelovner eldre enn 20 år og radiatorer eldre enn 30 år
 • Bytte ut oppvaskmaskiner og komfyrer eldre enn 20 år
 • Bytt til LED-lys (særlig der ikke varmen fra lyset gir nytte til oppvarming)
 • Installer sparedusjer i garderober mv
 • Isoler varmtvannsrør

Langsiktige enøktiltak

 • De høyere energikostnadene vil nok ikke kun gjelde kommende vinter. Prisene vil nok reduseres, men ikke ned til slike vi hadde tidligere. Energi blir dyrere enn før. Som forberedelse til senere vintre, kan følgende da være hensiktsmessig;

Snøproduksjon og drift

 • Planer terreng og rydd traseer– reduserer snømengdebehovet
 • Vurder nye og automatiserte snølanser, viftekanoner, pumpestasjoner mv. Slike reduserer strømforbruket med 30 til 50 %, sammenlignet med gamle.
 • Vurder om SD-anlegg (styrings- og driftskontrollanlegg) for snøsystem kan kobles opp mot strømpriser for automatisk optimalisering av når tid anlegget skal gå.
 • Vurder ledlys
 • Vurder overgang til frekvensstyrt drift av heismotorer
 • Skift ut fossildrevne kjøretøyer med Elektriske Scootere og Atv`er

Bygg

 • Installer styringssystemer for varme og lys (store bygg)
 • Vurdere mulighet for varmepumpe, enten med jordvarme (vannbasert) eller luft til luft
 • Skifte ut vinduer som er eldre enn 30 år
 • Etterisolere gamle bygninger bygget før 1980 som har 10 cm isolasjon til dagens standard på 25 cm
 • Gjennomgå alle ventilasjonssystemer og skifte ut ventilasjonsanlegg eldre enn 30 år med varmegjenvinning
 • Montere sensorstyrt ventilasjon og lysstyring i fellesareal
 • Skifte ut gamle EL-kjeler i fyringsanlegg til nye moderne som er mer effektive
 • Vurder solceller
 • Varmestyring av maskinrom (heisstasjoner mv.)