De fleste antar nok at løypeprepareringen for et OL skjer med profesjonelle maskinkjørere i de mest moderne og datastyrte tråkkemaskinene.   Men, for dere som er involvert i utendørsarrangementer så vet du at været kan sette kjepper i hjulet slik at de beste maskinene ikke kan brukes og at heller gammel lærdom og gammeldags utstyr kan redde dagen.

I forkant av og under OL arrangementene på langrenns- og skiskytterstadionene i Zhangjiakou så var det vinden som skapte kjepper i hjulene.  Bare få minutter etter en perfekt sporpreparering så blåste vinden skøytetraseen full av snø, fylte de klassiske sporene med fokksnø og gjorde hele traseen ujevn.  Vi utsatte prepareringen så lenge som mulig, men løpere og smørere trengte et par timer for å teste ski og smøring, noe som ga vinden mer enn nok tid til å gjøre sin skade.

Dette var tiden for å bruke det mindre og lettere prepareringsutstyret. Snøskutere med mindre vekt og lettere utstyr endrer snøen i mye mindre grad enn en stor og tung tråkkemaskin, og kan derfor brukes mye nærmere konkurransen.  Ofte er bare lett fresing eller mæling av snøen alt den trenger for å bli mer konsistent og lik i hele løypebredden.  Til og med bare å dra en bit av et gjerde langs de tre målsporene på skiskytterstadion gjør det mer likt om løperne kjemper side om side inn mot mål (se foto under).

Selvfølgelig var snøskutere med rullebrett eller den famøse «Ginzu groomeren» mer effektive for preparering av stadion og skøytetraseene noen få minutter før starten gikk.

Løvblåsere var også fine å ha til å blåse bort snøen som hadde lagt seg i de klassiske sporene.  Den lette og kalde snøen kunne ryddes bort mye raskere med løvblåsere enn med noe annet utstyr.

Nøkkelen til god preparering er å ha alle typer maskiner og utstyr på plass!