Norges Skiforbund har våren 2021 produsert og utgitt flere videoer som gir praktiske og gode råd til alle som drifter snøproduksjonsanlegg. Disse ble vist under snøproduksjons-webinaret nylig arrangert i fellesskap av Bad, Park og Idrett, Norges Skiforbund and Snøkompetanse.no. Videoene finner du nå på våre nettsider her.