Se “Snow for the future” sine presentasjoner fra Norges Skiforbund’s anleggsseminar 23. oktober der prosjektleder og forsker Ole Marius Moen oppsummerer resultater og ideer for framtidens mulige løsninger, og professor Trygve. M. Eikevik diskuterer temperatur-uavhengig snøproduksjon.