Forskningsmiljøet på NTNU (SIAT og Snow for the Future prosjektet) har hatt anledning til å bruke gode ressurser på forskning innenfor snøproduksjon og snølagring de siste 5 – 10 årene.  Sindre Bergtun Auganæs er en av de fra dette miljøet som har forsket mye på disse temaene.  Hans imponerende veileder for snølagring finnes på www.godeindretttsanlegg.no/veileder/veileder-snolagring. Hans relevante og praktiske kalkuleringsverktøy (kosnader osv) for snølagring ligger på denne lenken

I et kort og effektivt Webinar forrige uke ga Sindre en oppsummering av deler av sin forskning ved å vise  praktiske eksempel inkludert energiforbruk, kostnader og diverse sammenligninger. Under finner du noen av de viktigste fanene som ble vist under Webinaret.

Eksemplet over er for 12 000 kubikkmeter med snø i løypa.