Prosjektet skal sikre en forutsigbarhet med fast tidlig åpning med gode forhold i Tromsø Alpinpark. Dette skal gjøres gjennom effektiv snøproduksjon og lagring av snø over sommeren fra vår til høst. Norges Skiforbund (NSF) ønsker å gjennomføre et pilotprosjekt med snølagring i Tromsø Alpinpark. Dette vil bli gjort i samarbeid med NSF, Snow Secure og Levi skiresort. Det planlegges i første omgang å lagre 6000 m3 snø i april 2024. Prosjektet skal bidra til å effektivisere snøproduksjonen ved å kunne legge snøproduskjonen til perioder som er mer optimale mht. temperatur og luftfuktighet. Dette for å oppnå betydelig mer snø ut av hver forbrukt kWh og antall liter vann.

6 års erfaring med snølagring i Levi viser at de kun trenger å tilføre 5% produsert ny snø i tillegg til det de lagrer over sommeren. Tapet/reduksjonen over sommeren fra opprinnelig mengde snø ligger i størrelsen 25-30%. Til gjennomføring av prosjektet trengs det isolasjonsmateriale for dekke til og isolere snøen som lagres. (beskyttelse mot sol, vann og vind). Pilotprosjektet vil gi svar på om dette vil være en bærekraftig løsning for Tromsøs kystklima.


Fagmiljøene (NSF og Snow Secure) er svært positiv til prosjektet pga. Tromsøs lavere sommer snitt temperatur (Tromsøs sommer snitt temperatur er 12 grader.) Leverandørens estimerte levetid på isolasjonsmaterialet som skal kjøpes inn er 25-30 år, noe som betyr at investeringen kan avskrives over samme antall år.

Målet er å skape bærekraft gjennom store miljø og økonomiske gevinster:
1. Forutsigbarhet gjennom fast årlig åpningsdato, eks. 15. november.
2. Store reduserte energikostnader ved mindre snøproduksjon, konkret mål er å redusere strømkostnadene med 70% noe som vil utgjøre en årlig besparelse på ca. kr. 300 000
3. Økt aktivitet gjennom tidlig åpning og lengere sesong.
4. Redusert reisevirksomhet for idretten (søken etter snø på tidlig sesong)
5. Bygge et snø lager som akkumuleres med 5-10% årlig

Tromsø Alpinklubb ble etablert i 1963 og har i år 60 års jubileum, Tromsø Alpinklubb organiserer i dag aktivitetstilbud, trening og konkurranser i Tromsø Alpinpark (anlegget) i Kroken bydel, for skiglade  mennesker i alle aldre. Klubben har p.t 230 medlemmer og en aktiv foreldregruppe. Anlegget ble etablert i 1973 og eies i dag av Tromsø kommune, som leier ut anlegget til Tromsø Alpinpark AS, som igjen eies 100% av idretten gjennom Tromsø Alpinklubb. Tromsø Alpinklubb er nå i prosess med Tromsø kommune om kjøp og overtakelse av alpinanlegget i Kroken.


Tromsø Alpinpark AS er driftsselskapet som driver selve anlegget. Formålet med konstruksjonen er å sikre driften av et godt næranlegg som gir idretten/paraidretten en trenings- og konkurranse arena, samtidig som byens befolkning får et breddetilbud om alpinaktivitet i sitt nærområde iht. folkehelseperspektivet. Anlegget har i 50 sammenhengende år gitt Tromsøs befolkning heisbasert alpinaktivitet.

For videre informasjon om prosjektet, ta kontakt med Hans Petter Bergseth (hans.petter.bergseth@gmail.com)