Hoppbakkene som skal brukes til OL 2022 vil bli introdusert for første gang til publikum og TV-seere når OL åpner i februar. Alle vil helt sikkert bli imponert av det grandiose anlegget som omkranser selve bakkene, særlig det enorme og unike romskipslignende bygget på toppen av bakkene.

Å klargjøre bakkene for hopping er imidlertid likt mange andre internasjonale helårs hoppanlegg og omfatter mye manuelt og hardt arbeid.   Her er en kort oversikt over prosessen og utfordringene som driftsgjengen på OL anlegget opplevde de siste par månedene.

1:            Bygg en hoppbakke som møter alle FIS sertifiseringskrav (det er mange måter å gjøre dette på, og Kina har overgått de aller fleste anlegg i verden)

2:            Vask og rengjør tilløpsspor, duk, m.m. før vintersesongen starter

3: Installer snønett før den første snøen kommer eller lages.  Hvis ikke, skyv bort all snøen (nettet må legges direkte på plasten). PS: OL anlegget fikk svi ved å være for sent ute med å legge ut snønettet (se bilder).

4: Lag kunstsnø på stadion/flata og preparer hele området.  Deretter lag våt snø ved bakkens radius og bit for bit opp bakken så langt snøkanonene kan settes (NB: lansene langs unnabakken ble ikke brukt pga risikoen for at snøen skulle rase ned).

5: Bruk preppemaskinen til å skyve den nylaga snøen fra bunn og opp unnabakken.  Dette bygger en solid grunnmur for snøen videre opp bakken, og minimerer sjansen for skred.

6: Lag “litt” snø på kulen (flateste delen), og skyve/koble denne til snøen i unnabakken.

Step 7:  Hvis det er problemer med løs/tørr snø (sukker snø) slik at preppemaskinen spinner, hvit hvordan dette kan løses. NB: Pøs vann på snøen rett foran preppemaskinen slik at det skapes litt mer friksjon, deretter la snøen fryse i noen timer eller over natta.

8:            Mål tykkelsen på snølaget i hele unnabakken, skyv snø slik at snødybden i hele bakken er jevn og i følge kravene i sertifiseringsdokumentene (45 cm for denne bakken).

9: Pakk (med spade og beina) og jevn ut snøen langs sikkerhetsgjerdene I unnabakken (hele bakkebredden må være kompakt for å sikre mot uhell og gjennomslag).

10: Bygg tilløpssporet

11: Bygg det provisoriske sikkerhetsgjerdet rundt flata/stadion

12:          Dekorer/merk unnabakken per FIS regler i forkant av testarrangementet (Kontinentalcup ble hold den første helga i desember).

13: Lær fra testarrangementet og fin-detaljer bakken fra mot OL (dette foregår fortsatt I dag 2. januar). Look happy anyhow!