Generelt

Snøkompetansesenteret har som mål å holde jevnlige seminarer fokusert på temaene snøproduksjon, snø- og løypepreparering, snølagring og bevaring/behandling av snø.

Målet for alle seminarer er å formidle og diskutere praktisk kunnskap til nytte for alle nivåer av anlegg og klubber.

Workshop november 2017

Etter oppstart av Snow for the Future prosjektet i 2017, så ble det holdt en workshop på Granåsen Skisenter i Trondheim. NTNU og Sintef ga en innledende presentasjon av fase I i prosjektet og hva prosjektet i praksis besto av.

Seminarer framover

Det første seminaret i regi av Snøkompetansesenteret er planlagt for høsten 2020. Mer informasjon om dette vil bli formidla i løpet av september.

Seminarer i regi av andre grupper

Dette kompetansesenteret har som mål å samle relevant informasjon om snøproduksjon, snølagring, snøpreparering og behandling av snø fra hele verden. Flere andre grupper jobber også med disse temaene, og følgende seminar «Snow on Tour» ble holdt i regi av Snørik under arrangementet «Ski Tour 2020» i februar 2020.