Generelt

Snøkompetansesenteret har som mål å holde jevnlige seminarer fokusert på temaene snøproduksjon, snø- og løypepreparering, snølagring og bevaring/behandling av snø.

Målet for alle seminarer er å formidle og diskutere praktisk kunnskap til nytte for alle nivåer av anlegg og klubber.

Løypeseminar 10. november 2020

Det første seminaret som Snøkompetansesenteret offisielt er en del av, «Løypeseminaret 2020», ble holdt som et Webinar den 10. november.

Video fra hele seminaret

De individuelle Powerpoint presentasjonene som ble gitt underveis finnes i linkene under:

Oversikt snøkompetanse (John Aalberg)

Løypekjøring på fjellet (Tord Tvenge)

Bruk av GPS (Owe Thoresen)

Grooming in West Yellowstone (Doug Edgerton)

Stolpejakt på ski – Stikk ut! (Stig Aambø)

Basisanlegg (Marianne Myklebust)

«Snow on Tour» februar 2020

Dette kompetansesenteret har som mål å samle relevant informasjon om snøproduksjon, snølagring, snøpreparering og behandling av snø fra hele verden. Flere andre grupper jobber også med disse temaene, og følgende seminar «Snow on Tour» ble holdt i regi av Snørik under arrangementet «Ski Tour 2020» i februar 2020.

Snow for the Future workshop november 2017

Etter oppstart av Snow for the Future prosjektet i 2017, så ble det holdt en workshop på Granåsen Skisenter i Trondheim. NTNU og Sintef ga en innledende presentasjon av fase I i prosjektet og hva prosjektet i praksis besto av.