Det er påvist i flere forskningsartikler at solstråling er den faktoren som i størst grad påvirker det lagra snøvolumet negativt.  Andre faktorer er vind, regn, lufttemperatur, underlag, formen på snøhaugen, og selsagt tildekkingsmaterialet (uten tildekking vil mer enn halvparten av snøen smelte).

De fleste av disse faktorene kan minimeres ved å lagre snøen innendørs eller i en hule ifjellet, men i de fleste tilfeller vil dette ha store investeringskostnader.

Minimere effekten av solstråling

For å minimere effekten av kortbølgestråling (fra solen) så tildekkes lagra snø I dag av enten flis, isolasjonsduk eller isolasjonsplater.  Hovedoppgaven til tildekkingsmaterialet er å redusere at energieffekten fra solstrålene går med til å smelte snøen.

Hvis flis brukes som tildekking på riktig mate, så kan opp til 80% eller mer av den lagra snømengden bevares.  Flislaget må ha en tykkelse på 40 cm (eller mer), og bør vannes om det ikke er nok regn til å holde flisa fuktig.  Fuktig flis skaper en avkjølingseffekt i snøhaugen, og reduserer effekten av solstrålene med så mye som 90%.

Hybrid tildekking

Firmaet Snow Secure i Finland mener at en hybrid tildekking (blanding av flis og deres spesialduk FinnFoam) vil bevare mye mer av snømengden enn å bruke kun flis.  Det er foreløpig ikke forsket spesielt på dette.

Foto fra Snowsecure nettside (Ruka, Finland)