Innledning

Lagring av snø over sommeren har blitt mer utbredt de siste årene, både for langrenn og alpint. Mye forskning og informasjon på området er nå tilgjengelig. Diverse forskningsartikler fra studier både i Sverige («Snørik»), Norge («Snøfarmen») og Sveits (Davos) samt relevante master- og bacheloroppgaver er lagt inn under menyknappen «Litteratur og lenker» på hovedsiden.

Fra Canmore, Canada der lagring har foregått siden 2009 (Foto: Mike Norton)

Snøen som lagres bør være homogen og helst med riktig tetthet (600 – 700 kg per m³) for ikke å kollapse for mye i løpet av sommeren. Best egnet for å få jevn nok snøtetthet og størrelse er å bruke kunstsnø og preppemaskin som doser snøen til en haug, mikser og komprimerer den.  Hvis snøen er for tørr eller lett så kan vann tilføres.