Sammenligning sagflis og geotekstilduk

Detaljerte målinger fra mange steder i Norden viser at snøhaugens volumendring både totalt og per dag er høyere for geotekstilduk enn for sagflis/sagmugg.  Dette er først og fremst på grunn av geotekstildukens dårligere isolasjonsevne og vannabsorberingsevne.

Volumendringen påvirkes av størrelsen på snøhaugen, men det er observert gjennomsnittlig total volumendring på ca. 20 – 25% for sagflis/sagmugg og opp mot 30 % (eller mer) for geotekstilduk.  Volumendringen per dag er målt til ca. 0,15 % for sagflis/sagmugg og ca. 0,35 % for geotekstilduk. Ved å bruke to eller flere lag med geotekstilduk så vil avsmelting og volumendring minske 2 – 4 %.

Foto: Snørik

Canmore, Canada, som ligger på ca 1400 meter over havet, har lagret opp til ca 14 000 m³ snø hver sommer siden 2009. Ved bruk av sagflis så er de i gjennomsnitt i stand til å bevare 85 – 90% av snøhaugen.

Selv om avsmeltingen for sagflis/sagmugg er en god del mindre enn for geotekstilduk, så er tildekking og avdekking av sagflis/sagmugg mye mer arbeidskrevende enn for geotekstilduk.    

Sagflis/sagmugg må tildekkes i et jevnt lag, og dette krever, i likhet med snøhaugen, bruk av tråkkemaskin eller gravemaskin.  Sagflisen/sagmugget må også tilkjøres, avdekkes og eventuelt lagres om vinteren (hvis det skal brukes igjen følgende år).  

Å legge ut geotekstilduk er en mye mindre krevende prosess.

Geotekstilduken kommer som regel i store ruller (5 meter bred og opp til 50 meter lang) som rulles ut (spesiell rulle for preppemaskin eller traktor er utviklet til dette formålet). Dukene festes sammen med borrelås, og med vekter i ytterkantene i tilfelle vind. 

En geotekstilduk varer i ca. 3 – 5 år, men bør da skiftes ut pga. skade fra vann, vind, skitt og annen forurensning (duken kan deretter brukes eventuelt som underlag for nye løyper). Ny sagflis/sagmodd fungerer bedre enn gammel, og kan med fordel skiftes ut eller tørkes hvert 1 – 2 år. Gjenbrukt sagflis/sagmodd vil miste mye av sin isolasjonsevne etter 3 år (ca 3% reduksjon per år).

SammenligningSagflisGeotekstil
Innkjøpskostnadca. 200 NOK per m³ca. 23 NOK per kvm
Varighet1 – 3 år3 – 5 år
Isoleringsevne15 – 25 % avsmelting25 – 35 % avsmelting
ArbeidskrevendeHøyMiddels
Sensitivitet for lufttemperatur og fuktighetLavMiddels
MiljøpåvirkningMiddelsLav