Terrengpark

Bygging, vedlikehold og preparering av elementene i en terrengpark er beskrevet i detaljer i KUD og Skiforbundets veileder som ble utgitt i 2019 (se https://snowpark.no/vedlikehold/). De generelle rådene for preparering av terrengparker er gjengitt her: 

En snowpark må prepareres med prepareringsmaskin hver dag. Den viktigste prepareringsoppgaven er å sørge for at løypens og elementenes form og proposjoner bevares utover i sesongen. 

Andre viktige formål med preparering er at vi bearbeider snøen hver dag slik at løypen og elementene ikke blir isete på grunn av naturlig herding over for lang tid. Daglig preparering sørger også for at snowparken holdes visuelt attraktiv. 

 • I praksis betyr det at vi må skyve snø som flytter seg i løpet av en dag tilbake på plass for å gjenskape korrekt form på elementene og løypen, samt slette spor og ujevnheter som følge av slitasje eller værforhold. 
 • I det daglige arbeidet bør følgende oppgaver prioriteres:
  • flytte all snø tilbake på plass i tilløp, landinger og løypen som helhet ved hjelp av frontskjæret. 
  • fylle og slette spor i takeoffene ved hjelp av frontskjæret. 
  • sørge for at det ikke dannes hull, bølger, dosering eller andre ujevnheter på elementer eller i løypen som følge av selve prepareringen. Dette er særlig viktig i takeoffer, manøverområder og landinger. 
  • sørge for at snøen er godt komprimert uten at den dermed blir hard eller isete. 
  • holde øye med og stelle alle elementene hver dag. Ikke spar for mye arbeid til senere eller skap for mange «oppussingsprosjekter» 
Foto: Norges Skiforbund

Preparering, komprimering og herding av snø

Snø komprimeres ved at vi kjører prepareringsmaskin på den, men komprimeringen som forårsakes av maskinene minsker når hastigheten øker

Høy hastighet gir en mer ujevn komprimering av snøen og mer heterogen snøkvalitet, dermed øker risikoen for sår, klumper og hull i eller rett under overflaten som kommer frem når brukerne belaster overflaten. For å få en mest mulig homogen snøkvalitet ved preparering bør vi alltid holde en relativt jevn og kontrollert hastighet samt bruke frontskjær til enhver tid for å flytte snø på plass og bryte opp overflaten som prepareres.

Høyt trykk, stor fresdybde og høy hastighet på fresen kan aldri kompensere for et dårlig arbeid med frontskjær. Dette forårsaker heller større slitasje på maskiner, dårlig kvalitet på nedfarter og økt drivstofforbruk. 

Vi bør bruke hensiktsmessig trykk, dybde og rotasjonshastighet på fresen slik at klumper knuses og vi får en mest mulig lik fordeling av snøkrystaller i overflaten uten at vi lager trappetrinn eller kanter mellom dragene. God finish er viktig, men det primære er alltid at snøen flyttes tilbake til riktig plass.

Siden de fleste brukere av snowparker skrenser mye og ofte, fylles som regel mindre sår i overflaten ganske fort etter åpning. Preparering av nedfartene må alltid tilpasses snøtypen, men oftest er det beste tidspunktet for preparering direkte etter at anlegget har stengt

Da får ikke snøen som har flyttet seg i løpet av dagen tid til å fryse sammen eller sette seg, og snøen vil være enkel å behandle og forme med fresen slik at vi får et bra resultat. Preparering direkte etter stenging gir også løypen og elementene lenger tid til å herde, noe som er svært viktig i de partiene og på de elementene hvor vi har stor slitasje.

Ofte er det i området rundt og på de elementene hvor vi har stor trafikk av brukere med lav ferdighet som slitasjen er størst. Hvis det er våt snø som fryser i løpet av natten bør takeoffene prioriteres før snøen fryser, fordi de ofte er svært vanskelige å preparere med et godt resultat etter frysetidspunktet. 

Partier i skyggen bør derfor prepareres først. Preparering av takeoffene etter frysetidspunktet gir ofte problemer med dårlig finish og ujevnheter.

Ved nysnø bør løypen tråkkes for hver 15 – 20 cm med snø og vi må sørge for å bevare proposjonene på elementene.  

Nysnø forårsaker ofte at takeoffer, railer og bokser synker i forhold til andre deler av elementene som f.eks. tilløp, kjøreveier og manøverområde. Det betyr at vi må løfte railer, bokser og takeoffer tilsvarende den høyden terrenget rundt hever seg.