Salting

Salting gjøres i konkurransesammenheng, og er en måte å gjøre myk og våt snø hardere på, slik at konkurranseløypene eller bakken får en konsekvent jevn og hard overflate.  Vi kan si at salt «fryser» snøen eller øker “snøstyrken”.  I tillegg til å forstå selve fryseprosessen som saltet forårsaker, så er det også viktig med god kunnskap om andre grunnleggende elementer.

 • lokale værforhold 
 • riktig grunnpreparering 
 • vanning (i noen tilfeller) 
 • riktig utstyr og opplæring av mannskap til å spre salt 

Salt bør påføres når snøen er myk, råtten eller veldig våt.  Formålet med salting er først og fremst å redde konkurransen slik at den blir rettferdig for alle deltakerne, ikke å gjøre forholdene raskere og lettere. 

Salt og vann kan også brukes til å bevare snøen i varmt vær (se avsnittet “Spesielle værforhold” under).

Elementer som fryser snø 

 • Rent salt – som består av Natrium og Klorid (NaCl). 
 • Naturlige salter – sjø/havsalt, steinsalt, Himalayasalt, osv – består også stort sett av NaCl, men har i tillegg små mengder av andre mineraler 
 • Nitrogenbasert gjødsel og andre vannoppløselige elementer (til og med sukker) kan brukes som “snø-frysere”  
  • Ammonium Nitrat (NH4 NO3) 
  • Ammonium Sulfat ((NH4)2SO4) 
  • Ammonium Klorid (NH4 Cl) 
  • Urea (CO(NH2)2) 
  • Kalcium klorat = veisalt (CaCl2 2H2O) 

Hvis det er fuktighet i snøen – fra 1% vanninnhold og mer- så kan alle disse elementene brukes og vil gi omtrent samme resultat, selv om det erfaringsmessig kan være små forskjeller avhengig av forholdene.

 • I våte (opp mot 5% vanninnhold) og varme forhold, så er ofte sjø/havsalt best å bruke  
 • I tørrere og litt kaldere forhold – ned mot 1% vanninnhold og ned mot 0 grader lufttemperatur- så har en studie vist at ammoniumnitrat gir litt høyere snøstyrke. 

Kjemi 

 • Når salt eller gjødsel blandes i vannet som finnes i snøen, så endres likevekten mellom smeltingen og frysingen som hele tiden foregår mellom vannet og is/snøpartiklene.
 • Is/ snøkorn vil fortsette å smelte, mens den motsatte prosessen (fra vann til is/snøkorn) vil stanse opp (dvs. frysepunktet senkes). Det dannes en saltlake som senker temperaturen i snøen etter hvert som saltlaken synker nedover i snølaget
 • Endringen fra fast form (is/snø) til flytende form (vann) krever energi/varme, som “stjeles” fra den omkringliggende snøen, og det er dette som gjør at den omliggende snøen blir kaldere og derfor «hardner». 

Kornstørrelse er viktig

Salt og gjødsel kommer i forskjellige størrelser.

 • små korn (rent salt, bordsalt, veisalt, noen gjødseltyper) 
 • store/grove korn (noen gjødseltyper, spesialordre havsalt)  
 • flak i forskjellig størrelse (havsalt) 

Et større og mer komplekst “saltkorn” vil synke dypere ned i snøen, og ta lengre tid/kreve mer varme for å oppløses, dvs. at det fryser et større og dypere område i snøen. 

Foto kredit Knut Kristiansen, Holmenkollen
Foto kredit Knut Kristiansen, Holmenkollen

Spredning av salt 

Manuell spredning: 

 • Kast/spre opp i lufta, ikke ned i bakken! 
 • Det er viktig at saltet spredes jevnt utover hele løypa eller bakken
Det er viktig å spre saltet jevnt
 • Nok bøtter (10 – 15 liters), saltsekker (15 – 25 kg), gummihansker og mannskap må være klare slik at saltet spredes så fort som mulig

For alpint begynner behandlingen med grunnsalting og følges opp med ettersalting. Det er viktig at mannskapet som salter går eller sklir i rader ned bakken og kaster med lik teknikk.

Grunnsalting: Salt med grovt salt og la bakken ligge urørt i 10 -15 minutter.

Ettersalting: Etter at traseen er stukket, sklir man gjennom før salting for å skape en jevn overflate. Deretter saltes det fra toppen og nedover.

Etter minimum 10 -15 minutter bør man skli igjennom og sjekke kvaliteten på saltingen. Dersom snøen ikke er fuktig nok, vil saltingen ha motsatt effekt. Jo våtere snøen er, jo mer salt tåler den.  Det vil i noen tilfeller være nødvendig å tilsette vann til snøen for å få ønsket effekt av saltet. Om det er behov for salting rett i forkant av konkurransen, eller for å reparere skader i underlaget, brukes finere salt som virker raskere mot underlaget. 

Alpinanlegg har brukt salt i konkurransesammenheng i mange år (produktet PTX ble brukt allerede på 1990-tallet). I de siste årene har havsalt i spesiallaga kornstørrelser blitt brukt.

 • Ektra store
  • fryser snøen dypt (> 50 cm)
  • lang reaksjonstid
  • langvarig (opp mot 3 dager)
  • gir ikke så hard snøoverflate
 • Store
  • middels dybde
  • raskere reaksjonstid
  • litt kortere varighet enn ekstra store korn
  • gir litt hardere overflate enn ekstra store korn
 • Middels
  • ikke så dyp nedfrysing
  • forholdsvis rask reaksjonstid
  • ikke så langvarig
  • gir forholdsvis hard overflate
 • Små
  • har effekt bare på overflata
  • umiddelbar reaksjon (noen sekunder)
  • varer i kort tid
  • gir hard, isete og glatt overflate

Maskinell spredning: 

 • Hvis det er god fuktighet i snøen, så vil saltet garantert fungere både om saltet spredes på overflata eller om saltet spredes foran tråkkemaskinen og deretter freses inn i snøen.  Erfaringsmessig gir spredning på overflata raskest resultat. Freses saltet inn i snøen «hardner» snøen iblant litt dypere. 

Spredning av salt – hvor mye? 

Riktig mengde salt er avhengig av bredden på løypa eller størrelsen på bakken.   

 • I en 8 meter bred langrennsløype, bør maksimum 100 kg salt per km brukes, og i en 4 meter bred løype er ca 50 kg per km nok  
 • Dette tilsvarer ca 10 – 12 gram per kvadratmeter snø 
 • I en vanlig slalomløype bør maks 400 kg brukes, og i en storslalomløype maks 800 kg 
 • I en stor- eller normalstørrelse hoppbakke bør ca 40 – 50 kg salt brukes 

Jo våtere snøen er, jo mer salt tåler den, men mer salt vil normalt ikke gi bedre resultat. For mye salt kan virke mot sin hensikt og ødelegge snøen.

Saltet bør være en miks av store og små saltkorn/flak.

Når salting ikke fungerer

Salting vil normalt ikke virke i noen værforhold 

 • Når lufttemperaturen er 0 grader C eller kaldere 
 • Når det er for lite vann i snøen eller på snøoverflata 
 • På tørr, ny natursnø 
 • Når det snør (men regn er ok)   
 • Når snøen er «død», dvs. at man ikke kan lage en snøball, og det er ikke noen krystallstruktur i snøkornene

Vær forsiktig når salt brukes i regnvær og vind – det kan fort skape veldig isete forhold.  Det er viktig å bruke grove saltkorn, og være forberedt på å sladde/skrape opp løypa. Hvis dette skjer i en langrennsløype er det mest praktisk å bruke snøskuter med Ginzugroomer og lignende sladdeutstyr. 

Tåke kan redusere effekten av salting (ved 100% luftfuktighet så skjer ikke den nødvendige fordampingen som salt vanligvis forårsaker). 

Forskjellen på natursnø og kunstsnø – ved salting 

Fuktig natursnø vil, etter at den er preparert, reagere raskere med salt enn kunstsnø. Gammel kunstsnø vil reagere saktere fordi de større og eldre snøkrystallene inneholder mindre vann siden vannet drenerer lettere vekk igjennom gamle og rundere kunstsnøkrystaller.  De større snøkrystallene vil ta lengre tid til å “fryse sammen” ettersom fryseprosessen beveger seg nedover i snøen.

Praktiske erfaringer 

 • Det er viktig at snøen får ligge i ro mens første del av fryseprosessen pågår 
  • Steng løypa eller bakken i 10 – 30 minutter etter salting, avhengig av hvor mye vann som er i snøen og konsistensen på snøkrystallene – gammel kunstsnø trenger mer tid enn fuktig nysnø 
 • Salt kan brukes hver dag i lang tid hvis det er eller blir tilført vann/fuktighet i snøen hver dag.
  • Under OL i Sochi 2014 ble salt brukt hver dag i 2 uker på kombinertløypene. 
 • “Synlig” vann (det er mulig å lage snøball) er nødvendig for at salt eller gjødsel skaper reaksjon og nedfrysing 
 • Bruk av for mye salt per gang vil ikke forbedre resultatet, og kan heller være negativ og ødeleggende for snøkvaliteten 
 • Gjentatt salting kan gi negative resultater hvis det ikke blir tilført vann. En vil da ende opp med tørrere snø, som til slutt ikke vil reagere med tilført salt lengre 
 • Regn eller smelting fra solvarme kan skape nedfrysing hvis saltet allerede ligger i snøen  
 • Nedfrysingen og hardheten kan ved optimale forhold vare i opptil 10 – 12 timer, og med ekstra store saltkorn i flere dager
 • Salting på snøoverflata gir raskest resultat siden vannet som regel er på toppen av snøen, særlig når det er sol. Dette betyr at salt bør spredes bak fresen og ikke foran fresen hvis rask nedfrysing er ønskelig
 • I alpint eller hopp er det iblant nødvendig, før salt tilføres, å bryte opp det tynne øverste islaget for å komme ned på den litt fuktigere snøen under 

Konklusjon

 • Smart grunnpreparering 
 • Må være vann tilstede i snøen 
 • Bruk havsalt, men ikke for mye 
 • Test først – alltid! 

Beslutningsmatrise for bruk av salt

Matrisene under kan benyttes for langrenn og skiskyting.

Dagen før konkurranse eller offisiell trening:

Er snøen for myk til
å ha gode forhold for alle?
Ja
Nei
Blir det frost/minusgrader over natta?
Ja
Nei
Nullstill matrisen

På konkurransedagen (2-3 timer før start):

Er snøen for myk til
å ha gode forhold for alle?
Nei
Ja
Nullstill matrisen

Salt og miljøet

Det er bevist at store mengder salt kan være skadelig for grunnvann og planter.  Dette sees i forbindelse med salting av veier på vinterstid.  Det er også forsket på om salting av snø i alpinanlegg er skadelig for miljøet.  Resultatet fra denne forskningen viser at mengdene av salt som brukes i alpinbakkene renner ut med snøsmeltingen til nærliggende elver eller bekker, og ikke blir liggende i bakken mer enn 1 år. De relativt små mengdene av salt og medfølgende kloridioner i vannet ble fortynnet slik at den målte effekten ble ubetydelig. 

 • Følgende tekst er tatt fra studier av veisalt: 
   
  Vann 
  • Er først og fremst et problem der saltholdig vann (fra smelting) renner ned i grunnvannsreservoarer 
 • Planter 
  • Blader og nåler blir brunsvidde når saltet hefter seg på vegetasjonen eller tas opp gjennom rotsystemet. Kjemisk ubalanse i rotsonen reduserer plantenes evne til å ta opp vann og andre næringsstoffer. Fotosyntesen reduseres. Trær blir mindre motstandsdyktige mot insektangrep. 
 • Dyr  
  • Dyr som ellers får lite salt i kosten (f.eks. elg og reinsdyr), tiltrekkes for å slikke i seg saltet og kan derfor utgjøre en trafikkfare.
  • Saltstress hos planter skyldes høyt innhold av salt i jorden, eller saltpåvirkning via aerosoler og våtavsetninger fra sjøsprøyt og salting av veier og fortau for å smelte snø og is. Saltstress er både et tørkestress og osmotisk stress som påvirker vann- og ionebalansen 
 • Saltstress 
  • Saltet senker vannpotensialet i jorden slik at planter får vanskeligheter med å ta opp vann. Saltpåvirkningen endrer metabolismen, og veksten reduseres. Det kan også gi et oksidativt stress. Plantene har et høyt innhold av kalium (K+) fra 100-200 mM, i motsetning til den lave konsentrasjonen av Na+, og aktiviteten til mer enn 50 enzymer er avhengig av denne høye kaliumkonsentrasjonen. Tilførsel av natrium endrer den viktige balansen mellom kalium og natrium og forstyrrer ionebalansen.