Lillomarka arena, Oslo

Anlegget eies og ble oppgradert av Oslo kommune og åpnet i 2018.  Består av 3 km langrennsløype (asfaltert), stadion, og skytebane (15 skiver).

Ligger i et gammelt nedlagt pukkverk i bydel Grorud, nordøst i Oslo, på grensen mot Nittedal.  Brukes av flere idrettslag (Lillomarka skiklubb, Høybråten og Stovner, Langrenn, Oslo skiskytterlag, Lillomarka orienteringslag, Stovner hundeklubb), og har eget brukerråd og arenakomite.  Har driftsavtale med Oslo kommune avdeling Bymiljøetaten (BYM).

Foto: Lillomarka Skiklubb
Tegning: Lillomarka Skiklubb

Snøproduksjon

Utstyr og infrastruktur:

 • Distribuert vannforsyning i hele løypa rørgater (3 hovedrørgater)
 • Kort vei 150 meter til vannkilden m/inntakspumpe (vannkilden er badedam sommerstid)
 • Eget teknisk rom i brofundamentet m/høytrykkspumpe og kompressor
 • 17 kummer (8 stk for kun lanser, 7 stk kun kanoner og 2 stk hybrid, både lanse og kanon)
 • Totalt 6 viftekanoner, 2 mobile lanser, 10 lanser totalt
 • Egen snøleggergruppe (2 personer fra hver vinteridrettsklubb, total 6)
 • Superbrukere, meget dedikerte/engasjerte
 • Bratt læring fra starten
 • Vaktordning hele døgnet, BYM på dagtid
 • Egen webside for snøleggerne
 • En ATV, belter kan påmonteres
 • En snøscooter
 • En løypemaskin
Foto: Lillomarka Skiklubb

Erafaringer:

 • Endelig er tiden med dieselaggregat historie
 • En hel vinter bak oss (2018)
 • Testkjøring startet 19.november og vi fikk kontinuerlig produksjon i nesten en uke
  • En av kanonene gikk i sammenhengende 131 timer
  • Brukte 997 929 liter med vann
 • Fra 18. desember hele løypa snølagt og preppet
  • Grovt overslag ca. 350 timer med produksjon sist vinter
 • Best produksjon med kanoner (lanser bør ha minus 5 grader, kanonene produserer fra minus 2)
  • Dyser på lanser, vinkler for mye, stor spredning.
  • Satser på å skifte ut noen dyser
 • Vedlikehold viktig (gjelder både lanser, kanoner og kummer)
  • høsten før produksjonen starter er viktig
 • Kummene har vært litt utfordrende (gradestokker, varmeelement, stiger)
 • Rask service viktig
  • litt drømmer og lykke foreløpig
 • Tendens til svikt i slutten av rørgater, tette dyser ol.
 • Felles type utstyr i Oslo (valget har vært forskjellig)?
 • Godt med garasje til å tine slanger og annet utstyr
 • Meget tilfredsstillende samarbeid med kommunen, spesielt Bymiljøetaten
 • Generelt meget fornøyd med produksjonsutstyret, og opplegget generelt
 • Det helautomatiske en stor fordel

Kontaktperson:

Øyvind Mobakken, Lillomarka Skiklubb