Jervskogen, Hommelvik

Jervskogen i Hommelvik utenfor Trondheim planla og installerte sitt snøproduksjonsanlegg i 2014 – 2017.  Her er en beskrivelse over hva, hvordan og med hvilke midler de gjennomførte prosjektet.

Jervskogen stadium (foto: Gunnar Smiseth)

Snøproduksjonsanlegg (ferdigstilt 2017)

Bakgrunn/rammebetingelser

 • Jervskogen skisenter ligger på 200 m høyde, og relativt nærme fjorden
 • Ustabile vintre

Ønsket å:

 • Sikre stabile treningsforhold
 • Sikre rekruttering
 • Ha skileik og gode forhold for familier
 • Arrangere jevnlige skirenn på Nasjonalt og regionalt nivå
Foto: Gunnar Smiseth

Planleggingsfasen

 • Startet planlegging i 2014
 • Vann fra tjern ca. 1 km fra stadion (installert av kommunen ifm vann til NM Junior 2015)
 • Sportslig utvalg oppnevnt: NSF, kommunen, leverandører
 • Befaring av 3 forskjellige leverandører
 • Grundig jobb med trasevalg
 • Viktig å utnytte rørgater mest mulig effektivt

Valg av leverandør

Kriterier:

 • Best konsept/forståelse av hva vi trengte (treningsanlegg)
 • Tilgjengelighet/nærhet, spesielt etter oppstart
 • Service/oppfølging/opplæring
 • Pris

Hva ble bygget

 • 1,2 km vannrørgate med strøm og ekstra trekkrør (gir en ferdig løype på ca. 2.2 km)
 • Et pumpehus ca. 800 m fra stadion
 • 60 kvm isolert garasje med høytrykkspumpe og el.inst. Oppheng for tørking av slanger og lagring av vifter og lanser når de ikke er i bruk
 • Ny 400 volt trafo
 • 2 stk. mobile Puma viftekanoner automatiske
 • 2 stk. mobile lanser

Trasé med kummer

Viftekanon vs. Lanse

 • Våre viftekanoner klarer 500 liter vann/min ved minus 10 C, og lansene ca. 150 liter
 • Begge lager snø fra minus 2 C men skal det bli litt volum og «innsatsøkonomi» bør vi ha minus 4-5 C og helst 80% luftfuktighet.
 • Vanntemperaturen er også viktig; tjernet vårt er kaldt og gir vanntemperatur på 1-2 grader. Vannet har også en del humus som gjør snøkvantiteten bedre.
 • Vi bruker viftekanonene i nedre del av anlegget (stadion og skileik)
 • Lanser bruker vi der vi har løyper i begge retninger

Finansiering

Fem tippemiddelsøknader:

 • Produksjonsutstyr: maks 1 mill kr.
 • Skileik (nærmiljøanlegg): 50% dekning
 • Garasje for pumper, el.anlegg, lager og tørking av slanger. 60 kvm. Fullisolert: 33%.
 • Rehabilitering av trasse for snølegging: 33%.
 • Egen søknad for lanser i 2019 i bruk i skileik: 50%.

Total søknader innvilget: kr. 1.800.000.- siste utbetalt våren 2020.

Totalkost for anlegget

 • Totalkost for anlegget                    kr. 5.200.000 inkl. mva.

Finansiert på følgende måte;

 • Tippemidler                                       kr. 1.800.000.-
 • Kommunalt tilskudd                         kr.    950.000.-
 • Egenkapital                                        kr.    900.000.-        
 • Sparebankstiftelsen                         kr.    250.000.-
 • Gaver/sponsorer                              kr.    300.000.-
 • MVA. refusjon                                  kr.  1.000.000.-

2 stk. lån i bank på kr. 1.8 mill. og et på kr. 1.mill. med simpel kausjon fra Malvik kommune som dekket mva.ref. og til vi fikk tippemidlene.

Drift – dugnader

 • Skiavdelinga oppnevnte et arbeidsutvalg på 3 personer.
 • En anleggsleder på dugnad under hele prosessen.
 • 7 ukers byggetid, hadde en gravemaskin fra entreprenør i hele perioden.
 • En stk. gravemaskin sponset med pensjonert sjåfør3-4 dager i uka.
 • «Veterangjeng» hver onsdag samt en del dager etter behov.
 • 2 pensjonerte snekkere satte opp garasje på dugnad.
 • Foreldredugnad ved behov 1-2 dager i uka 5-8 foreldre.
 • Totale dugnadstimer 2 500

Drift – kost og vedlikehold

 • 3 personer som er hovedansvarlig for igangsetting
 • Eget snøproduksjonsteam ca. 15 personer de fleste foreldre men også noen pensjonister som har fått full opplæring.
 • Produserer hele døgnet når temperaturen tillater det.
 • En person har vedlikeholdsansvar av utstyr og installasjoner.
 • Malvik kommune betaler strømmen
 • Ingen kostnader for vann.
 • Nesten ikke vedlikeholdskostnader så langt.
 • Sist vinter (2021) produserte vi ca. 11.000 m3 snø, brukte 4.6 mill. liter vann på 5 døgn.

Kontaktperson: Gunnar Smiseth (gunnar.smiseth@gmail.com)