Oppsummering

Oppsummering av faktorer som påvirker snøproduksjonen:

Påvirkende faktor:Beskrivelse:Tommelfinger regel:
 Wetbulb temperatur Wetbulb temperaturen beregnes fra luft temperatur og relativ luftfuktighet.Wetbulb temperaturen er direkte relatert til effektiviteten på snøproduksjon.
Kastelengde/Fallhøyde Ved bruk av viftekanoner bruker vi terminologien kastelengde, mens vi bruker terminologien fallhøyde ved bruk av lanser/høytrykkstårn Jo lenger kastelengde/fallhøyde desto bedre tid får vanndråpene til å fryse til snø. 
VanngjennomstrømningVanngjennomstrømningen på snøkanonen er avhengig av vanntrykket og størrelsen på dysene/antall dyser som er åpne.Jo høyere vanntrykk desto mer vann blir presset gjennom dysene og forstøvingen av vannet blir bedre!
Vanntemperatur   Vanntemperaturen er avhengig av opprinnelse og ”lagringsmetode”   Jo høyere vanntemperatur desto lengre tid tar det for vannet å fryse når det kommer ut av snøkanonen 
VindforholdOm vinden øker eller snur må snøleggeren følge nøye med for å forhindre nedising av snøkanonene   Skiftende vindforhold og motvind kan føre til nedfrysning og ødelagt produksjonsutstyr, samt fare for ødelagt infrastruktur som heiser lysmaster etc!    
MengdetapVolumtap kan komme av:
– Fordamping
– Tining/ablasjon
– Tilførsel av for mye vann
– Avdrift p.g.a vind 
Bortsett fra ablasjon/tining  av snø p.g.a temp,sol,vind, er det mannskapets ansvar å forhindre at forholdene blir dårligere p.g.a disse faktorene.
Utsnitt fra tabell laget av Norges Skiforbund

Praktisk hjelp og videoer

I løpet av vinteren og våren 2020/21 har Norges Skiforbund utarbeida og produsert flere videoer som gir gode råd og viser flere aspekter av snøproduksjonsprosessen. Disse videoene dekker følgene områder: