Kostnad

For å regne ut kostnaden for et tradisjonelt snøproduksjonssystem (både investering og drift), så bør følgende elementer inkluderes: 

 • Kostnad av investering/bygging og avskrivning (over 10 år)
  • Planlegging og bygging av selve snøproduksjonsanlegget vil variere mye med størrelsen og terrenginngrepene. Større anlegg koster fort 15 millioner kroner og mer, mens mindre klubbanlegg kan gjøres billigere ved dugnad. Her er noen av elementene som må kostnadsberegnes:
   • Utredning og planlegging
   • Vannkonsesjon
   • Bygging av vannkilde (lagerkumme eller reservoar)
   • Matepumpe (fra vannkilde til pumpehus/kontainer)
   • Pumpehus/kontainer med høytrykkspumper og luftkompressor (om nødvendig)
   • Fordelingskummer med ventiler (nedgraving og materialer)
   • Graving av grøft for vann, luft og strøm
   • Innstallering og kobling av rør og strøm
   • Vannrør, luftrør og strømledninger
   • Fordelingsskap for strøm
   • Diverse materialer (pukk/singel, kabelsand, osv)
   • Snøproduksjonsenhetene (vifte, lanse)
 • Antall arbeidstimer og lønnskostnader for drift
  • Antall timer for å lage 10 000 m3 med snø i eksemplet over fra Stjørdal (med gjennomsnittlig våtkuletemperatur på ca. -6.8 grader Celsius) kan estimeres ved å bruke formelen under: 

   Timer snøproduksjon = ønsket snøvolum / (kapasitet per kanon * antall kanoner) 

   På Stjørdal, med 35 m3 snø per time per kanon (se graf i tidligere kapittel) og 5 kanoner vil det ta totalt ca. 57 timer å lage 10 000 m3.  Med to personer på vakt (estimert til 350 kr per time) vil dette koste ca. 40 000 kr. 
 • Strømforbruk for pumpe and kanoner
  • En standard viftekanon har et strømforbruk på ca. 25 kW, men viftekanonens strømforbruk per m3 produsert snø er avhengig av våtkuletemperaturen.  Det finnes etablerte formler for dette fra de fleste leverandører (se eksempel fra en av leverandørene under):

   Energiforbruket (kWt/m³) = 22,027 * (-X-1,078)
   X = våtkuletemperaturen

   Følgende tabell (basert på formelen over) kan brukes for estimering av energiforbruket:
   Våtkuletemperatur  -3 grader  -5 grader -6,8 grader  -8 grader  -14 grader 
   kWh/m3 6,74 3,74 2,79 2,20 1,27 
   Figur: Standard viftekanons energiforbruk per m3 produsert snø 

   Totalt energiforbruk for 10 000 m³ snø (hvis våtkuletemperaturen er -6,8 grader C) er 27 900 kWh.   

   En stor pumpe (eller to mindre pumper) med kapasitet på 150 m3 per time vil ha et energiforbuk på ca. 300 kWh. 

   Energikostnaden for pumpe og viftekanoner er (pris per kilowatt-time er ca 1,15 kr): 
   Pumpe (57 x 300 x 1,15 kr) = 19 665  
   Viftekanoner (27 900 x 1,15 kr) = 32 085 
   Totalt: = 51 750  
 • Vannkostnad – er avhengig av om kommunalt vann brukes 
 • Utkjøring av snø:
  • Erfaringsmessig, så er kostnaden for utkjøring av snø ca. 25 NOK/m3 (leie av bulldoser, lastebil med henger, bensin/diesel, sjåfør).  For 10 000 m3 snø vil dette bli ca. 250 000 kr.  En henger tar ca. 10 m3, så det er nødvendig med ca.1000 lass for å kjøre ut 10 000 m3

   Utkjøringskostnaden vil variere fra anlegg til anlegg.  For kommunale anlegg må utkjøring skje via leverandører, men på mindre klubbanlegg kan klubbens medlemmer og støttespillere bidra med utstyr og mannskap.  Uansett, det er viktig å tenke på hvor snøen lages og hvordan tunge kjøretøy kan komme fram.