Eksempler anlegg

På grunn av spillemiddelsordningen, så bygges det mange små og middelsstore snøproduksjonsanlegg i Norge. Her er eksempler på anlegg i forskjellige faser i utviklingen av sine snøproduksjonsanlegg.

Torsbustaden Alpinsenter, Levanger

Torsbustaden alpinsenter (Eier og drifter var Skogn IL) var nedleggingstruet etter sesongen 2014/2015 hvor det ikke ble noen åpningsdager pga. snømangel. Levanger kommune engasjerte seg siden dette er et anlegg som favner bredt blant innbyggerne i Levanger og brukes av flere idrettslag.. Det er ikke et anlegg kun for ett idrettslag og én idrett, men et anlegg for egenorganisert aktivitet på tvers av befolkningen i Levanger og omegn.
En Disposisjonsplan ble utviklet av Levanger kommune i 2015.

Fra nedleggelsen ble unngått, disposisjonsplan ble vedtatt i januar 2016 og snøproduksjonsanlegget planlagt har det vært en lang prosess for å komme fram til anleggsstart i august 2020.

 • Oppfølging av tiltak i vedtatt plan.
 • Etablere samarbeid på tvers av idrettslagene for å realisere Torsbustaden som et kraftsenter.
 • Forankring i kommunen, administrativt og politisk.
 • Finansiering
 • Kommunalt tilskudd (5 mill.)
 • Konsesjonspliktvurdering NVE
 • Folkemøter
 • Fremtidig organisering av skianleggene i Torsbustaden. Først ble et interimstyre etablert, videre er Torsbustaden skisenter AS etablert (flere idrettslag, kommune og grunneier eiere). Skogn IL overdrar vederlagsfritt sine skianlegg til skisenteret
 • Kommunal garanti av lån (5 mill.) og forskuttering av spillemidler (5 mill.).
 • Prosjektorganisering, utbygging 2020 og drift

Formålet med Torsbustaden snøproduksjon er å etablere et robust og helautomatisk snøproduksjonsanlegg for alpint, hopp og langrenn som sikrer drift av arenaene de neste 20 årene.  Det planlagte snøproduksjonsanlegget består bl.a. av:

 • Både lokale vannkilder (tjønn, vann) og kommunal vannledning
 • Pumpestasjon med vannkapasitet 80 l/sekund (2 x 132 kW pumper), og kompressorstasjon for trykkluft
 • Både eksisterende og ny 400 V trafostasjoner for strømtilførsel (med kapasitet på 315 kVA og 500 kVA)
 • Diverse rørgater med fordelingskummer og hydranter langs heistrase og igjennom skog
 • Snøkanoner
Masterplan snøproduksjonssystem

Kontaktpersoner:

 • Mads Mørch, NSF
 • Kjersti Nordberg, Levanger kommune