Linderudkollen, Oslo

Linderudkollen langrennsanlegg åpnet i 2015, eies av Oslo kommune og driftes av Oslo kommune avdeling Bymiljøtaten (BYM) i samarbeid med Kjelsås idrettslag.

Tegning: Eivind Selvig

Anlegget har doble traseer (9-10 m brede) for å minske terrenginngrep, redusere kostnader og effektivisere snøproduksjonen.  Løypene består av tre sløyfer med en sentralt plassert start/mål slette og skileik.

Snøproduksjon

Foto: Eivind Selvig
 • To uttakstjern, to pumpehus og to vannkretser
 • Pumpene har maksimal vannmengde på 75 m³/t.
 • Distribuert vann i rør med 25 kummer med strøm og vannuttak (100-150 meters avstand mellom kummene)
 • 5 viftekanoner, SUFAG standard Optiflow 15 – 20 bar med integrerte kompressorer
  • Innkjøp av kanoner for ca. 2 mill (Sparebankstiftelsen, spillemidler, egenkapital Kjelsås langrenn)
  • Eies av Kjelsås langrenn
 • Støy: 15 døgn per år, 3 søndager, hensyn må tas om natten
  • Lydnivå 64 db(A) ved 20 meter og ca. 80 dB(A) ved 1 meter
 • Vannuttak: 1.nov. – 31.april – oppdemming 0,5 m, kontroll av nivå
  • vannforbruket ca. 15 m³/t til ca. 33 m³/t snø (ved –9°C).
 • Produserer hele anlegget inkludert skileik på 2 uker ved lave temperaturer

Drift koordinering

 • Kjelsås har driftsavtale med BYM
 • BYM og Kjelsås samarbeider om å produserer snø. BYM på dagtid, Kjelsås kveld og natt (dugnad)
 • BYM preparere hver dag – når det er behov
 • Kjelsås eier og drifter snøkanoner og rennteknisk utstyr, arrangementhus (lyd, tidtaking, inventar og drift)
 • Drift og vedlikehold ca 0,7 – 1 mill per år (strøm, vedlikehold infrastruktur, snøproduksjon, prepping, koordinering av bruk, mm.)
 • BYM eier og drifter preppemaskin og all teknisk infrastruktur (vann, el, osv.)
 • Kjelsås koordinerer bruken av anlegget inkl. garderobeanlegg på ettermiddag og kveldstid – kl. 16.00 – 23.00
 • Prioritet til barn og unge
 • Kalender på nettside – oversikt over bruk
 • Driftsmøter med BYM 2-3 ganger i året
 • Daglige møter om vinteren med løypekjører
 • Regnskap og årsrapport til BYM
 • Brukermøter – koordinering med langrennsklubber, drift av Linderudkollstua, hoppbakkene
 • Opplæring av dugnad – snømenn og –kvinner
  • Innstruks, beredskap ved uhell, ansvar, mv.
 • Vedlikehold – løpende

Kontaktperson:

Eivind Selvig, Kjelsås