Klimaendringene fremtvinger endringer. Snø lagring vil gi forutsigbarhet i form av fast åpningsdato, STOR energibesparelse i form av betydelig lavere strømforbruk til snøproduksjon. Dette gir miljøgevinst og bærekraft som gir oss nye og større muligheter til å utvikle anlegget videre. Vi starter med å lagre 12000m3 allerede april/mai til neste år. Fra Tromsø Alpinpark sin facebook side.