Daglig leder Arvid Hatledal i selskapet Turløyper Stryn viser hvordan turveier og løyper kan forsterkes på sommeren, slik at vinterpreparering av løyper blir lettere og snøen mer holdbar. Masser ble utkjørt på snøføre i vår og lagra i depot.

Selskapet drifter og administrerer det praktiske og økonomiske vedrørende opparbeidde sommerturstier i løypetraseene, preparering av skiturløyper, skilting, vedlikehold og mye mer. Turløyper Stryn får kommunalt driftstilskudd. I tillegg hentes inntekter gjennom sponsorstøtte fråa næringslivet og årskort i Skiturlaget Ullsheim-Stryn (bilder og tekst tatt fra Facebook innlegg)