Angående kommentarer eller forslag til innholdet av nettsiden, ta kontakt med:

John Aalberg – kjaalberg@aol.com