Innledning

Snøproduksjon er aktuelt i alle typer anlegg som har behov for snø. Det vil si anlegg for alpint, terrengparker, langrenn/skiskyting, hopp, nærmiljøanlegg og basisanlegg. Utilstrekkelige mengder med natursnø er et problem i de aller fleste skianlegg.  Snøproduksjon bidrar til tidligere sesongåpning og sesongforlengelse. En god såle av kunstsnø og etterfylling av snø er også med på å sikre gode og stabile forhold gjennom vinteren. I tillegg kan det produseres snø til spesielle arrangementer.

Nærmiljøanlegg og basisanlegg er anlegg i nærmiljøet eller på eksisterende arenaer som er først og fremst tilrettelagt for barn og ungdom (også kalt skileikanlegg). Elementene i anlegget er ment å skape spontan samhandling mellom barn/ungdom på ski i et miljø som utfordrer grunnleggende balanse og bevegelser.


Foto: Norges Skiforbund

Terrengparkene er blitt svært snøkrevende områder ettersom de fleste elementene i en slik park er bygd opp av snø. Skicrossløyper er også eksempel på at nyere skidisipliner skaper behov for mer snø i anleggene. 

Skicross er etablert på alle nivåer i både alpine og nordiske grener:
– traseer lages med tekniske utfordringer tilpasset ulike målgrupper og nivåer
– inneholder bølgefelt, hopp, svinger med og uten doseringer mm.
– kan lages som egen trase permanent i terrenget 
– kan bruke eksisterende nedfarter og innlemme terrengelementer fra skileik og basisanlegg, samt forsterke terreng som er i løypa i forhold til bølgefelt, dosering av svinger mm.