Innholdet på disse nettsidene er skrevet ut ifra forfatternes praktiske erfaringer, fra kommentarer og forslag fra referansegrupper og anleggsdriftere, samt fra utdrag og sammenfatninger av eksisterende manualer, veiledere, seminarer og forskningsartikler.  Noen av skiforbundets or våre partneres manualer og veiledere, og relevante forskningsartikler og presentasjoner fra seminarer er samlet på denne siden:

Generell snøforskning

Snøproduksjon

Snølagring

Snøpreparering

Snøbevaring og behandling

Annen relevant informasjon

Nettsiden «Senter for idrettsanlegg og teknologi (NTNU SIAT)» har også samlet flere gode artikler om relevante temaer rundt snøhåndtering. Deres veiledere, publikasjoner og artikler finnes her.